W skrócie

Informacje ogólne:

POWIERZCHNIA

 • Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu – i przede wszystkim – musi być gładkie (jeżeli to możliwe przetrzyj je gładką, suchą szmatką). Następnie należy odtłuścić powierzchnię i dokładnie usunąć wszelkie pozostałości farby.
 • Należy unikać nieregularnych, chłonących wodę powierzchni. Jeśli to konieczne, należy użyć odpowiedniego podkładu.
 • Farba może być stosowana na podłożu wykonanym z kamienia, drewna, twardego tworzywa sztucznego i metalu.
 • Nowe/ciemne powierzchnie wstępnie powinny zostać pokryte podkładem (w kolorze bieli). W ten sposób unika się nakładania wielu warstw SketchPaint Pro.

CECHY

 • SketchPaint PRO jest jednoskładnikowym lakierem na bazie akrylanu poliuretanu.

PRZECHOWYWANIE

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem i wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi!

LZO (Lotne Związki Organiczne)

 • Według ustaleń Unii Europejskiej, produkty te mogą zawierać do 140 g/l LZO (2004/42/CE, kat. JWB, 2010). SketchPaint PRO zawiera 0 g/l LZO. Zgodnie z EN71-3.

ZASTOSOWANIE

 • Nie stosować farby w temperaturze poniżej 10°C i/lub w warunkach wilgotności względnej wyższej niż 80%.
  Należy użyć odpowiedniej ilości farby.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 • Przed malowaniem należy dokładnie oczyścić powierzchnię z kurzu i innych zabrudzeń, wszelkie nierówności będą widoczne po malowaniu. Do tego celu należy użyć suchej szmatki.
 • Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać. Następnie odstawić na 5 minut, aż większość pęcherzyków powietrza zniknie. W razie potrzeby, można rozcieńczyć mieszaninę z maksimum 3% czystej wody.
 • Należy unikać wielkorotnego malowania pędzlem lub wałkiem tego samego miejsca, ze względu na krótki czas wysychania farby.
 • Jedna gruba warstwa farby jest wystarczająca dla osiągnięcia zadowalającego wyniku.
 • Należy usunąć taśmę maskującą w ciągu jednej godziny po nałożeniu farby.
 • Należy używać wałka z krótkim włosiem lub wałka piankowego (ekstra cienki).
 • Po użyciu oczyść go wodą z mydłem.
 • Zużycie teoretyczna: 3 m²/0,5 litra.
 • Czas schnięcia: nie lepi się po około 4 godzinach. Powierzchnia pokryta SketchPaint PRO jest gotowa do użycia po 24 godzinach.
 • Należy regularnie używać spray’u czyszczącego, aby zachować ładne i czyste powierzchnie.TIP

WSKAZÓWKA
Na ciemnych powierzchniach pokrytych SketchPaint PRO, zaleca się używanie markerów kredowych zamiast zwykłych markerów do tablic.